За нас

TE-TRADE GROUP LTD

TE-TRADE GROUP ООД е базирана във София и Хасково, Република България и е регистрирана през 2007 г. Предметът на дейността й се заключва в проучване, проектиране, строително-монтажни и ремонтни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство. В досегашната си дейност фирмата е изпълнявала и продължава да изпълнява обекти от нулев цикъл до цялостното им завършване, включително вътрешно обзавеждане, художествено-монументално и оформление на външната околосградна среда, като за целта работи и със специализирани фирми, които се явяват нейни подизпълнители на обектите. Опитът от такава съвместна работа показва, че се достигат много високи и качествени резултати и се осигурява максимален комфорт на клиента. Избягват се каквито и да било реконструкции при монтажа на вътрешния интериор, което води до достигане на високо качество и снижаване на разходите по окончателното завършване на обекта.
TE-TRADE GROUP ООД разполага с необходимия квалифициран персонал, включително дипломирани инженери по различни строителни специалности. Някой от нашите строители имат над 30 годишен опит в строителството.
В практиката на фирмата е прието при недостиг от квалифицирани строителни кадри, както и при необходимост на ниско квалифицирани строителни работници, същите да се наемат на временен договор от района в който се намира съответния обект.
TE-TRADE GROUP ООД смята безопасността на работниците за приоритет. Тази дейност е подсилена от създадената длъжност Началник по охрана на труда и безопасност на работното място. В допълнение няколко от нашите старши служители посещават курс по безопасност на труда, хигиена на труда и противопожарна безопасност.
При изпълнение на строителството задължително се спазват всички изисквания по ППО ( Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба N3 за инструктажа на работниците – Държавен вестник бр. 91/98г..; наредба N11 за лични и колективни предпазни средства, и всички нормативни документи, отнасящи се до ЗБУТ ).
TE-TRADE GROUP ООД разполага със собствена строителна механизация, включваща всичко необходимо за изпълнението на строителните обекти, а при необходимост се наема и допълнителна механизация по предварително съгласуван график за необходимата специализирана строително-монтажна техника от съответните държавни и частни фирми разполагащи с такава. Фирмата е член на камарата на строителите в България и е вписана в централния професионален регистър.
От създаването до сега TE-TRADE GROUP ООД си изгради репутация на коректен и конкурентоспособен партньор и се придържа към най-високите стандарти в жилищното и промишлено строителството. Нашите клиенти избират нас, защото знаят, че TE-TRADE GROUP ООД ще предостави завършен продукт при много високо качество на прилична цена.
В периода от регистрация на фирмата до момента, същата е изпълнила редица малки, средни и големи по мащаб обекти. TE-TRADE GROUP ООД има техническите и финансови възможности за изпълнение на сгради и съоръжения от обществено значение.
Фирмата е един от основните дистрибутори на високо качествените продукти на Weber – лепила, шпакловачни смеси, фасадни мазилки, фасадни бои, вътрешни бои и др.

Жилищни постройки и кооперации на територията на страната, изградени от фирмата:
1. Многофункционална жилищна сграда с магазини, гаражи и подземен паркинг.
2. Довършителни работи на жилищна сграда в кв. Манастирски ливади УПИ ІІІ София.
3. Блок №4 от Студентски общежития на Технически Университет - София.
4. Основен ремонт на покрива на спортна зала на Технически ниверситет - София.
5. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блокове № 2,16 от Студентски общижития на Технически Университет - София.
6. Възстановяване на къщи в с.Бисер.
7. Основен ремонт на ДФВС при Технически Университет - София.
8. Довършителни работи за обест: Радиофармакологична производствена лаборатория в ПИ № 681134.4413.58 м.Гладно поле р-н Люлин София.
9. Строително монтажни работи по обект: "Жилищна сграда с гараж" УПИ ІІ-505, кв.187, м.Подуене-Редута, СО.
10. Извършване на ремонтни работи в помещение за престой на живи животни в Карго-зоната на Терминал 1 на "Летище София" ЕАД и привеждането му в съответствие с изискванията на IATA
11. Обновяване на съществуваща детска площадка и изграждане на нова в кв. 17, м. "Дървеница"

Всички обекти са изпълнени в съответствие с нормативната база на българското законодателство и са въведени в експлоатация. От 2014год. фирмата е сертифицирана по ISO и притежава Сертификат №0101/14.04.2014г., Сертификат №0102/14.04.2014г. и Сертификат 0103/14.04.2014г. или ISO9001, ISO14001-OHSAS18001

Нашите проекти

Всички проекти на фиррма TeTradeGroup са завършени успешно и са пример за качество. Нашите клиенти са доволни и продължават да ползват услугите ни.

Вижте проектите
  • Обект 1

  • Обект 2

  • Обект 3

  • Обект 4

Постоянен контрол

Всички служители работят под постоянно наблюдение от високо квалифициран технически лица, за максимално качество при издаване на обектите.

Качествени материали

Всички материали, които фирмата използва са с най-високо качество, за да се избегнат неприятни изненади и за изключителна надеждност на завършените обекти.

Спазване на срокове

Фирмата ни спазва всички поставени от инвеститорите ни или от самите нас срокове.

Квалифициран персонал

Всички служители са специализирани в определен тип работа, като така се постигат по-високи резултати и качество на завършените обекти.

УПРАВИТЕЛИ

Радослав Марчев

Дългогодишен опит в изготвянето на проекти, поставянето на сложни задачи и решаване на проблеми от всякакво естество. В строителния бизнес от 1998 година

Димитър Начев

Дългогодишен опит в изготвянето на проекти, поставянето на сложни задачи и решаване на проблеми от всякакво естество. В строителния бизнес от 1998 година

Свържи се с нас

Абонирай ме за новости

Информация

От създаването до сега TE-TRADE GROUP ООД си изгради репутация на коректен и конкурентоспособен партньор и се придържа към най-високите стандарти в жилищното и промишлено строителството. Нашите клиенти избират нас, защото знаят, че TE-TRADE GROUP ООД ще предостави завършен продукт при много високо качество на прилична цена. В периода от регистрация на фирмата до момента, същата е изпълнила редица малки, средни и големи по мащаб обекти. TE-TRADE GROUP ООД има техническите и финансови възможности за изпълнение на сгради и съоръжения от обществено значение. Фирмата е един от основните дистрибутори на високо качествените продукти на Weber – лепила, шпакловачни смеси, фасадни мазилки, фасадни бои, вътрешни бои и др.

© 2023 TE TRADE GROUP. Всички права запазени !
Разработка: Intelligent Web Solutions